Assambleýanyň konteýner öýi

 • Assembly Container house

  Gurnama konteýner jaýy

  1.Gurnama konteýner öýi “Assemble Container House B” özboluşly gurluş dizaýnyna, 99,99% -e çenli suw geçirmeýän ýerine ýetirijiligine, ýönekeý gurnama, giňişlikden peýdalanmak, tygşytlamak, ýokary çykdajy, 20 ýyla çenli hyzmat möhleti bar.1. Modully / prefab saýt ofisleri, kabinalar, ammar, villa, toliet, dükan, myhmanhana, lager, ofis üçin ajaýyp.Uzak ömri, özüne çekiji görnüşi, ýer titremesiniň gowy subutnamasy, ýaşyl we hyzmat Hyzmatlaryňyzy öz islegleriňize görä düzüň Dürli reňk wariantlary ...
 • 2 Storey Prefabricated Living Home Container House for Office

  Ofis üçin 2 gatly prefabrik ýaşaýyş jaý konteýner jaýy

  1.Gurnama konteýner jaýy “prefab” jaýy energiýany tygşytlaýan we ekologiýa taýdan arassa jaýyň täze görnüşidir.Esasan çeýe birleşdirilip we gurnalyp bilinýän polatdan ýasalan birleşme gurluşdyr.Gurluşyk meýdançasyny we gurluşyk meýdançasyny islegleriňize görä saýlap bilersiňiz.Dag eňňitlerinde, depelerde, öri meýdanlarynda we çöllerde ýerleşmek üçin amatlydyr., Derýa.Ulanyjylar tarapyndan fa-da giňden ulanylan prefabrik jaýyň çeýe we üýtgäp bilýän aýratynlyklary ...
 • 20ft 40ft shipping luxury home Prefabricated container house for sale

  20ft 40ft lýuks jaýy satmak üçin taýýarlanan konteýner jaýy

  1.Gurnama konteýner jaýy Hyzmatlaryňyzy islegleriňize görä düzüň Hajathana, duş desgalaryny üpjün etmegiň zerurlyklaryna görä dürli reňk wariantlary bar. Talaplaryňyza görä gyssagly hyzmat beriň. islendik ýagdaýda goýuň we ýapyk bölümleri islendik keseligine oklap bolýar.Basgançaklar açyk howada goýulýar.Uzak ömri: lighteňil polatdan ýasalan ähli desgalar bejerilýär ...
 • Container House Movable Prefabricated House for villa,office,public toilet Container House Movable Prefab House container home

  Konteýner öýi, villa, ofis, köpçülikleýin hajathana üçin göçürilýän prefabrik öý konteýner jaýy

  1.Gurnama konteýner öýi Hytaýyň birinji we ikinji derejeli şäherlerinde az girdejili maşgalalaryň köpüsi ýaşaýyş jaý problemalary sebäpli dürli çäklendirmelere sezewar edilýär.Konteýner jaýlary, ýaşaýyş jaý bahalaryna häzirki ýokary basyş we köp sanly sosial zerurlyklaryň garşylygy bilen göreşmek üçin gowy saýlaw bolup biler.Hytaýyň “konteýner öýi” syýasatyny gysga möhletde durmuşa geçirmegi mümkin bolmasa-da, iň bolmanda käbir şäherlerde ýa-da indiwiduallarda “konteýner öýi” usulyny ulanyp biler ...