Konteýner jaýy

 • Assembly Container house

  Gurnama konteýner jaýy

  1.Gurnama konteýner öýi “Assemble Container House B” özboluşly gurluş dizaýnyna, 99,99% -e çenli suw geçirmeýän ýerine ýetirijiligine, ýönekeý gurnama, giňişlikden peýdalanmak, tygşytlamak, ýokary çykdajy, 20 ýyla çenli hyzmat möhleti bar.1. Modully / prefab saýt ofisleri, kabinalar, ammar, villa, toliet, dükan, myhmanhana, lager, ofis üçin ajaýyp.Uzak ömri, özüne çekiji görnüşi, ýer titremesiniň gowy subutnamasy, ýaşyl we hyzmat Hyzmatlaryňyzy öz islegleriňize görä düzüň Dürli reňk wariantlary ...
 • Easily Installing China 20FT Office Folding Container House For Sale

  Satmak üçin Hytaý 20FT ofis bukulýan konteýner jaýyny aňsatlyk bilen gurmak

  EXCLUSIVE PATENT Adaty konteýner jaýy esasynda bukulýan gaplar käbir gowulaşmalar etdi.Ippingük daşaýan konteýnerlere ýüklenende ýer tygşytlamak üçin bukulyp bilner.Başgaça aýdylanda, bir 40HQ adaty gaplara garanyňda has köp bukulýan gaplary ýükläp biler (buklanda ululygy 5800x2450x2500mm).Onuň ömri bolsa tekiz gapdan has uzyn.Bu bukulýan gap, adatça bäsdeşlik bahasy sebäpli ýaşaýyş jaýy hökmünde ulanylýar.Ölçegi 2500X5800X255 ...
 • Extended Foldable Prefab Container Homes folding prefabricated house

  Giňeldilen bukulýan prefab konteýner öýleri bukulýan prefabrik jaý

  1.Folding Container House EXCLUSIVE PATENT Şeýle bukulýan konteýner jaýy 2010-njy ýylda döredilipdi. Müşderilerimiziň biri käbir zähmet lagerlerini isleýärdi. Ol öz ýurdunda işçi güýjüniň gaty ýokarydygyny we binalary gurmakda tejribesiniň ýokdugyny aýtdy. Şeýlelik bilen biz bu jaýy onuň üçin taýýarladyk. Bu bukulýan jaýy birnäçe gezek bukup we açyp bolýar we 10 minutlyk göterijilikde aňsatlyk bilen gurup bolýar.Öňünden taýýarlanan bukulýan gap ýeňil polatdan we sandwiç panellerden ýasalýar ...
 • New Style Prefab Folding Furnished Container House Tiny House

  Täze stil “Prefab” bukulýan mebelli konteýner jaýy kiçijik jaý

  1.Gaplaýyş konteýner öýi EXCLUSIVE PATENT Eplenýän konteýner otagy ses izolýasiýasy, ýangyna garşy, suw geçirmeýän, çäge garşy, ýel geçirmeýän we şokdan goraýan we beýleki aýratynlyklardyr. Bu wagtlaýyn ýa-da hemişelik ýaşap biler. Ofis, ammar otagy we otag üçin ulanylyp bilner Galvanizli polat çarçuwasy çydamly we poslama garşy, diwar we üçek reňkli polat sandwiç panellerdir, izolýasiýa gowy, çölde, otly ýerde, gar kenarynda, deňiz kenarynda hem ulanylyp bilner. hemme zat ...
 • Expandable Container House Kits Prefab Home Luxury for Living

  Giňeldilýän konteýner jaý toplumlary, ýaşamak üçin “Prefab” öý lýuks

  1.Giňeldilip bilinýän konteýner jaýy Giňeldilýän konteýner jaýy ýygy-ýygydan, has möhümi ykjam ýaşaýyş üçin uly ýer göçürip bolýar.Giňeldilenden soň ýerine ýetirilýär, ululygy meşhur modully jaýymyzyň takmynan 37 inedördül metr, ýapyk jaýyň kebşirlenen ýeňil polatdan ýasalan takmynan 2,5 inedördül metr.Çarçuwaly we izolirlenen sandwiç penjireleri we gapy dizaýnlary we panelleri bilen.Dürli çözgütleri hödürleýäris: dogry enjamlaşdyrylan, müşderiler üçin giňden ulanylýan tor.Içinde boş bolup biler, dynç alyş öýi, ...
 • 2 Min PrefabricatedPrefab Flat Pack Tiny Portable Mobile Garden Readymade Wooden Foldable Folding Container CabinOfficeHouse

  2 minut öňünden taýýarlanan “Prefab” tekiz paket kiçijik göçme ykjam bag, taýyn agaçdan ýasalan bukulýan gaplar kabinasyOfficeHouse

  Eplenýän gaplar adaty konteýner jaýynyň esasynda käbir gowulaşmalar etdi.Ippingük daşaýan konteýnerlere ýüklenende ýer tygşytlamak üçin bukulyp bilner.Başgaça aýdylanda, bir 40HQ adaty gaplara garanyňda has köp bukulýan gaplary ýükläp biler (buklanda ululygy 5800x2450x2500mm).Onuň ömri bolsa tekiz gapdan has uzyn.Bu bukulýan gap, adatça bäsdeşlik bahasy sebäpli ýaşaýyş jaýy hökmünde ulanylýar.
 • 40Ft Luxury 2Bedroom Container Homes Prefab Flat Pack Container Houses

  40Ft lýuks 2 otagly konteýner öýleri Prefab tekiz gaply konteýner jaýlary

  1.Flat Pack Konteýner jaýy 1. prefab pol, diwar, üçek we öý enjamlary bilen ýasalýar 2. Duşuşyk otagy, ýaşaýyş jaýy, hajathana, restoran, ammar, ulag serişdesi üçin ulanylýar 3. Uly ýa-da beýik jaý almak üçin köp sanly jaý birleşdirilip bilner.4.Göçüriş wagtyny köpeltmek we has köp işçi güýjüni tygşytlamak 5. 6 * 2m jaýy 2 işçi 30 minudyň içinde gurup biler.6. Has köp ýük tygşytlaň, bir 40 metrlik konteýner 8 birlik ýükläp biler 7. spaceeri tygşytlaň, peýdasyz bolsa ätiýaçda bukulyp bilner.8. Dürli oturmak üçin tegelek ulanylyp bilner ...
 • Factory Prices Container House Fully Assembled Modular Double Bedroom Prefab House

  Zawodyň bahalary konteýner jaýy modully iki orunlyk otagly prefab jaýy doly gurnalan

  1.Flat Pack Konteýner jaýy Tekiz gaplar öýi täjirçilik ýerlerinde, modully jaýlarda, harby ýa-da lukmançylyk goşundylarynda, tebigy betbagtçylyklarda ýa-da syýahatçylyk, medeni ýa-da bilim çärelerinde ösmek üçin çäksiz çözgütleri hödürleýär.Harytlaryň spesifikasiýasy bellik polat çarçuwasy Daşarda : 5950mm * 3000mm * 2800mm Içki : 5800mm * 2800mm * 2500mm Bolt birikmesi we kebşirleýiş üçek paneli 0.45ppgi aýna ýüň izolýasiýasy 40kg / m3 örtük paneli 0.45ppgi gorag ...
 • Flat Pack Container House Modular Restaurant Buildings Prefab Shipping Container House Mobile House

  Tekiz paket konteýner öýi modully restoran binalary “Prefab” konteýner öýi öýi

  1.Flat Pack Konteýner jaýy 1. prefab pol, diwar, üçek we öý enjamlary bilen ýasalýar 2. Duşuşyk otagy, ýaşaýyş jaýy, hajathana, restoran, ammar, ulag serişdesi üçin ulanylýar 3. Uly ýa-da beýik jaý almak üçin köp sanly jaý birleşdirilip bilner.4.Göçüriş wagtyny köpeltmek we has köp işçi güýjüni tygşytlamak 5. 6 * 2m jaýy 2 işçi 30 minudyň içinde gurup biler.6. Has köp ýük tygşytlaň, bir 40 metrlik konteýner 8 birlik ýükläp biler 7. spaceeri tygşytlaň, peýdasyz bolsa ätiýaçda bukulyp bilner.8. Dürli oturmak üçin tegelek ulanylyp bilner ...
 • China Prefab modular homes house porta cabin casa , australia 20ft and 40 ft foldable expandable container house for sale

  Hytaýda “Prefab” modully jaýlar porta kabinasy, awstraliýa 20 metr we 40 fut giňeldilip bilinýän giňeldilen konteýner jaýy satylýar

  1.Güýçli konteýner jaýy 1) umumy ýaşaýyş jaýy, wagtlaýyn hassahana, hajathana, ofis, ammar we ş.m. ulanylyp bilner 2) Gysga wagtyň içinde ýokary güýçli boltlar bilen gurnalyp bilner.3) 15 ýyldan gowrak ömri bilen gaýtalanyp ulanylyp bilner.4) Gowy möhürlenen we ygtybarly gurluş, suwa çydamly, oda çydamly, çyglylyga we poslama garşy.5) Kir ýuwulýan ýer, duş, kondisioner, rozetka we ş.m.Dürli reňk saýlamak ...
 • New Portable 20ft prefab expandable tiny container house(Bathroom, kitchen) prefab houses for sales

  Satuw üçin täze Portable 20ft prefab giňeldilip bilinýän kiçijik konteýner jaý (hammam, aşhana) prefab jaýlary

  1.Giňeldilip bilinýän konteýner jaýy 20ft / 40 fut giňeldilip bilinýän konteýner jaýy, çalt gurlan jaýlar Polat çarçuwasy 2,5-3.0 mm polat sütünler we şöhleler Reňk adatça ak, beýleki RAL reňkler bar.Diwar / üçek paneli 50/75 mm EPS / gaýa ýüň / PU sendwiç paneli Floor Mgo tagtasy + Penjire goşa syrçaly PVC penjiresini saýlamak üçin dürli reňkli PVC pol, mugt çybyk ekranlar goşmaça gapy Titan magniý garyndysy gapy / agaç gapy / PVC süýşýän gapy Vanna duşy, oturgyç T ...
 • 2 Storey Prefabricated Living Home Container House for Office

  Ofis üçin 2 gatly prefabrik ýaşaýyş jaý konteýner jaýy

  1.Gurnama konteýner jaýy “prefab” jaýy energiýany tygşytlaýan we ekologiýa taýdan arassa jaýyň täze görnüşidir.Esasan çeýe birleşdirilip we gurnalyp bilinýän polatdan ýasalan birleşme gurluşdyr.Gurluşyk meýdançasyny we gurluşyk meýdançasyny islegleriňize görä saýlap bilersiňiz.Dag eňňitlerinde, depelerde, öri meýdanlarynda we çöllerde ýerleşmek üçin amatlydyr., Derýa.Ulanyjylar tarapyndan fa-da giňden ulanylan prefabrik jaýyň çeýe we üýtgäp bilýän aýratynlyklary ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2