Eplenýän konteýner jaýy

 • Easily Installing China 20FT Office Folding Container House For Sale

  Satmak üçin Hytaý 20FT ofis bukulýan konteýner jaýyny aňsatlyk bilen gurmak

  EXCLUSIVE PATENT Adaty konteýner jaýy esasynda bukulýan gaplar käbir gowulaşmalar etdi.Ippingük daşaýan konteýnerlere ýüklenende ýer tygşytlamak üçin bukulyp bilner.Başgaça aýdylanda, bir 40HQ adaty gaplara garanyňda has köp bukulýan gaplary ýükläp biler (buklanda ululygy 5800x2450x2500mm).Onuň ömri bolsa tekiz gapdan has uzyn.Bu bukulýan gap, adatça bäsdeşlik bahasy sebäpli ýaşaýyş jaýy hökmünde ulanylýar.Ölçegi 2500X5800X255 ...
 • Extended Foldable Prefab Container Homes folding prefabricated house

  Giňeldilen bukulýan prefab konteýner öýleri bukulýan prefabrik jaý

  1.Folding Container House EXCLUSIVE PATENT Şeýle bukulýan konteýner jaýy 2010-njy ýylda dizaýn edilipdi. Müşderilerimiziň biri zähmet lagerlerini isleýärdi. Ol öz ýurdunda işçi güýjüniň gaty ýokarydygyny we binalary gurmakda tejribesiniň ýokdugyny aýtdy. Şeýlelik bilen biz bu jaýy onuň üçin taýýarladyk. Bu bukulýan jaýy birnäçe gezek bukup we açyp bolýar we 10 minutlyk göterijilikde aňsatlyk bilen gurup bolýar.Öňünden taýýarlanan bukulýan gap ýeňil polatdan we sandwiç panellerden ýasalýar ...
 • New Style Prefab Folding Furnished Container House Tiny House

  Täze stil “Prefab” bukulýan mebelli konteýner jaýy kiçijik jaý

  1.Gaplaýyş konteýner öýi EXCLUSIVE PATENT Eplenýän konteýner otagy ses izolýasiýasy, ýangyna garşy, suw geçirmeýän, çäge garşy, ýel geçirmeýän we şokdan goraýan we beýleki aýratynlyklardyr. Bu wagtlaýyn ýa-da hemişelik ýaşap biler. Ofis, ammar otagy we otag üçin ulanylyp bilner Galvanizli polat çarçuwasy çydamly we poslama garşy, diwar we üçek reňkli polat sandwiç panellerdir, izolýasiýa gowy, çölde, otly ýerlerde, gar kenarynda, deňiz kenarynda hem ulanylyp bilner. hemme zat ...
 • 2 Min PrefabricatedPrefab Flat Pack Tiny Portable Mobile Garden Readymade Wooden Foldable Folding Container CabinOfficeHouse

  2 minut öňünden taýýarlanan “Prefab” tekiz paket kiçijik göçme ykjam bag, taýyn agaçdan ýasalan bukulýan gaplar kabinasyOfficeHouse

  Eplenýän gaplar adaty konteýner jaýynyň esasynda käbir gowulaşmalar etdi.Ippingük daşaýan konteýnerlere ýüklenende ýer tygşytlamak üçin bukulyp bilner.Başgaça aýdylanda, bir 40HQ adaty gaplara garanyňda has köp bukulýan gaplary ýükläp biler (buklanda ululygy 5800x2450x2500mm).Onuň ömri bolsa tekiz gapdan has uzyn.Bu bukulýan gap, adatça bäsdeşlik bahasy sebäpli ýaşaýyş jaýy hökmünde ulanylýar.