Önümler

 • Assembly Container house

  Gurnama konteýner jaýy

  1.Gurnama konteýner öýi “Assemble Container House B” özboluşly gurluş dizaýnyna, 99,99% -e çenli suw geçirmeýän ýerine ýetirijiligine, ýönekeý gurnama, giňişlikden peýdalanmak, tygşytlamak, ýokary çykdajy, 20 ýyla çenli hyzmat möhleti bar.1. Modully / prefab saýt ofisleri, kabinalar, ammar, villa, toliet, dükan, myhmanhana, lager, ofis üçin ajaýyp.Uzak ömri, özüne çekiji görnüşi, ýer titremesiniň gowy subutnamasy, ýaşyl we hyzmat Hyzmatlaryňyzy öz islegleriňize görä düzüň Dürli reňk wariantlary ...
 • China Supply Sale Low Cost Prices Portable Live Homes Prefabricated Houses

  Hytaý arzan bahadan satylýar Göçme janly jaýlar prefabrik jaýlar

  Spesifikasiýa: Önümiň ady Modully jaýlar - K görnüşli sütün 80 # C stil polat ounder şöhlesi 80 # C stil polat pol şöhlesi 80 # C stil polat we 50 # C stil polat bilelikde (diňe 2 gatly jaý üçin) Ikinji gat şöhlesi 80 # C görnüşli polat (diňe 2 gatly jaý üçin) üçek 80 # C stil polat kebşirlemek truss we 40 # burç polat purlin diwar paneli 50/75 / 100mm galyňlykdaky EPS / Aýna ýüň / Daş ýüň / Propor / PU sandwiç paneli üçek kafel 30 / 50/75 / 100mm galyň gasynlanan EPSR ...
 • Easily Installing China 20FT Office Folding Container House For Sale

  Satmak üçin Hytaý 20FT ofis bukulýan konteýner jaýyny aňsatlyk bilen gurmak

  EXCLUSIVE PATENT Adaty konteýner jaýy esasynda bukulýan gaplar käbir gowulaşmalar etdi.Ippingük daşaýan konteýnerlere ýüklenende ýer tygşytlamak üçin bukulyp bilner.Başgaça aýdylanda, bir 40HQ adaty gaplara garanyňda has köp bukulýan gaplary ýükläp biler (buklanda ululygy 5800x2450x2500mm).Onuň ömri bolsa tekiz gapdan has uzyn.Bu bukulýan gap, adatça bäsdeşlik bahasy sebäpli ýaşaýyş jaýy hökmünde ulanylýar.Ölçegi 2500X5800X255 ...
 • Fast Assembled Prefab Building Construction Steel Structural Warehouse

  Çalt gurnalan “Prefab” gurluşyk gurluşyk polat gurluş ammary

  1. Çyzgylaryňyz we tehniki aýratynlyklaryňyz bar bolsa, Gurluş Ulgamy omöriteleşdirilen Ammar, islän wagtyňyz bize iberiň.Biziň maksadymyz diňe bir ýokary hilli polat gurluş gurluşyny üpjün etmek bilen çäklenmän, her bir müşderi bilen şahsylaşdyrylan we hünär gatnaşyklaryny saklamakdyr.Talabyňyz näçe uly ýa-da kiçi bolsa-da, islegiňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.Dizaýn, önümçilik, gurnama we hyzmatdan soň bir duralga hyzmaty.1.Biziň d-e görä berk öndürip bileris ...
 • Gable frame light metal building prefabricated industrial steel structure warehouse

  Geýbeli çarçuwaly ýeňil metal bina prefabrik senagat polat gurluş ammary

  1.Gurmak ulgamy steel Polat işleriniň has ygtybarlylygy.50 ýyla çenli wagt ulanmak.● Polat gurluşy täsir edýär, durnukly we agramyň gowy seýsmiki garşylygy ýeňil.Industrial Senagatlaşmagyň has ýokary derejesi üçin ulanylýan polat gurluşy.● Polat desgalary çalt we takyk ýygnap bolýar, wagt tygşytlaýar we zähmeti tygşytlaýar.Steel Polat gurluşynyň ýa-da polat çarçuwanyň uly içki meýdany, prefab polat gurluşynyň iň ýokary aralygy 80 metre ýetip biler.Se Möhürleýiş gurluşyna sebäp bolmagy ähtimal.● Owadan ...
 • Low price Metal building construction design large span single two story steel structure warehouse building

  Arzan bahasy Metal bina gurluşyk dizaýny, iki gatly polatdan ýasalan ammar binasy

  1.Gurnamak Täze görnüşli polat gurluşymyzy gurmak has amatly, 2 müň inedördül metr 1 işçiniň 5 hepdäniň dowamynda tamamlanmagy mümkin.1) Esasy polat çarçuwalar (gurluş) hemmesi ýokary güýçli boltlar bilen birikdirilen, ýerinde kebşirlemegiň zerurlygy ýok.Ony gurmak, gurluş bloklaryna meňzeýär.(2) Polat gurluşymyzyň üçeginde we diwarlarynda jemi 2 görnüşli purlin ulanylar.(üçekde we diwarlarda beýleki önümler tarapyndan azyndan 4 görnüşli purlin ulanylar ...
 • China best supplier steel frame layer egg chicken cage poultry farm construction house design for sale in Kenya

  Hytaýda iň oňat üpjün ediji polat çarçuwaly gatlak ýumurtga towuk kafesi guş fermasynyň gurluşyk öýüniň dizaýny Keniýada satylýar

  1. Guş öýi Vanhe Modular House Co., Ltd Hytaýda polat gurluşyny ussat öndüriji.ISO9001, SGS we CE şahadatnamasy bilen polat gurluş binalaryny (polat gurluş ussahanasy, polat gurluş ammary, polat gurluş hangary) dizaýn, üpjün etmek we gurmak, 20 + ýyllyk tejribe, 90+ ýurt eksport edildi: Efiopiýa, Tanzaniýa, Nigeriýa, Günorta Afrika, Al Algerir, Dubaý, Saud Arabystany, Taýland, Awstraliýa, Fransiýa, Germaniýa we ş.m. Bütin dünýäde.Custominiň gurluşy ...
 • Hot Sale Large Metal Modern Rain Resistance Steel Structure Chicken Home Poultry House Cow Farm Building

  Gyzgyn satuw Uly metal Döwrebap ýagyşa garşylyk polat gurluşy Towuk öýi guş öýi sygyr fermasynyň binasy

  1.VANHE Guşlar öýi Vanhe Modular House Co., Ltd Hytaýda polat gurluşyny ussat öndüriji.ISO9001, SGS we CE şahadatnamasy bilen polat gurluş binalaryny (polat gurluş ussahanasy, polat gurluş ammary, polat gurluş hangary) dizaýn, üpjün etmek we gurmak, 20 + ýyllyk tejribe, 90+ ýurt eksport edildi: Efiopiýa, Tanzaniýa, Nigeriýa, Günorta Afrika, Al Algerir, Dubaý, Saud Arabystany, Taýland, Awstraliýa, Fransiýa, Germaniýa we ş.m. Bütin dünýäde.Mümkin boldugyça ...
 • low cost prefabricated steel structure house goat shed poultry farm design

  arzan bahadan taýýarlanan polatdan ýasalan jaý, geçiniň dökülýän guş fermasynyň dizaýny

  1.VANHE Guşlar öýi Vanhe Modular House Co., Ltd Hytaýda polat gurluşyny ussat öndüriji.ISO9001, SGS we CE şahadatnamasy bilen polat gurluş binalaryny (polat gurluş ussahanasy, polat gurluş ammary, polat gurluş hangary) dizaýn, üpjün etmek we gurmak, 20 + ýyllyk tejribe, 90+ ýurt eksport edildi: Efiopiýa, Tanzaniýa, Nigeriýa, Günorta Afrika, Al Algerir, Dubaý, Saud Arabystany, Taýland, Awstraliýa, Fransiýa, Germaniýa we ş.m. Bütin dünýäde.1).Umuman ...
 • China Prefabricated Bathroom Design Outdoor Portable Toilets Mobile Shower Room

  Hytaýda ýasalan hammam dizaýny Daşarda göçme hajathana ykjam duş otagy

  1.Mobile hajathana göçme hajathana “Prefab” göçme hajathana kebşirlenen polatdan ýasalan çarçuwaly gurluşdan.Umuman, aşagy kanal polat ýa-da I şöhle bilen kebşirlenýär we sütün inedördül polatdan ýasalýar.Diwar materiallary reňkli polat plitalardan, aýna polatdan, poslamaýan polatdan we metaldan ýasalan plastinalardan ýasalýar.Göçme tualetler ýeňil agramly, amatly ulanylyşy, daşky görnüşi gowy.“Prefab” hajathana ýapylýan gural, ýuwulýan basseýn, egzoz fanaty, ...
 • Easy install portable public toilet EPS sandwich madecheap mobile wc toilet sanitary

  Göçme köpçülikleýin hajathana EPS sandwiç ýasama ykjam wc hajathana sanitariýasyny aňsat guruň

  1.Mobil hajathana Göçme hajathana Göçme hajathana şäherleriň şaýoly, seýilgäh, syýahatçylyk şypahanasy, ussahanalar, ammar we ş.m. ýaly açyk meýdanda giňden ýerleşdirildi.Göçme hajathana amatly we olar adamlaryň gündelik zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler .Göwünli görnüşler bilen daş-töweregindäki binalar hem gaty gowy görünýär. Göçme hajathanalar energiýa tygşytlaýjy, daşky gurşawa amatly we amalydyr.Ölçeg Bir otag: 1.1.1MX1.1MX2.3 Iki otag: 1.1.1MX2.2MX2.3H Üç otag: 1.1.1MX3.3MX2.3H
 • Wholesale Cheap Price Portable Chemical Toilet Mobile Movable Portable Toilet Cabin Movable Toilets For Sale

  Lomaý satuw bahasy Göçme himiki hajathana ykjam göçme hajathana kabinasy satylýan hajathana

  1.Mobil hajathana Göçme hajathana Göçme hajathana şäherleriň şaýoly, seýilgäh, syýahatçylyk şypahanasy, ussahanalar, ammar we ş.m. ýaly açyk meýdanda giňden ýerleşdirildi.Göçme hajathana amatly we olar adamlaryň gündelik zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler .Göwünli görnüşler bilen daş-töweregindäki binalar hem gaty gowy görünýär. Göçme hajathanalar energiýa tygşytlaýjy, daşky gurşawa amatly we amalydyr.2. JEMLE .JI Reňk we has köp birikdirilen TOILET HYZMAT EDIP BOLAR.3. Üstünlik 1.Sizleşdirilen dizaýn: Ç ...
123Indiki>>> Sahypa 1/3