Polat gurluş ammary

Arap çagalar meýdançasynyň polat gurluşy taslamasy

Taslamanyň ady: Arap çagalary meýdançasynyň polat gurluşy binasy

Taslamanyň salgysy: Arap

Dizaýn we önümçilik: Dongguan Vanhe Modular House Co., Ltd.

Görnüşi: Polat gurluşy

Meýdany / mukdary: 4500㎡

Gurluşyk gatlaklary: 4 gat

Täze Zelandiýa bölek satuw merkezi polat gurluşy taslamasy
Taslamanyň ady: Bölek satuw merkeziniň polat gurluşy
Taslamanyň salgysy: Täze Zelandiýa
Dizaýn we önümçilik: Dongguan Vanhe Modular House Co., Ltd.
Görnüşi: Polat gurluşy
Meýdany / mukdary: 2000㎡
Gurluşyk gatlaklary: 1 gat
Üstünlik: dizaýn, transport we ýerdäki gurluşyk ýaly ähli işler üçin gowy meýilnamamyz bar.Binýadyň jikme-jik gurnama çyzgysyny berdik we poslama garşy işini güýçlendirmek üçin polat şöhlelerine iki gatlak boýag goýduk.

Awstraliýa polat gurluşyny gaýtadan işlemek ussahanasy taslamasy

Taslamanyň ady: Awstraliýa polat gurluşyny gaýtadan işlemek ussahanasy taslamasy

Taslamanyň salgysy: Awstraliýa

Dizaýn we önümçilik: Dongguan Vanhe Modular House Co. Ltd.

Görnüşi: Polat gurluşyny gaýtadan işlemek ussahanasy
Meýdany / mukdary: 2800㎡

Gurluşyk gatlaklary: 1 gat

ABŞ AHISON şahamçasynyň supermarket ammary taslamasy
Taslamanyň ady: ABŞ AHISON şahamçasynyň supermarket ammary taslamasy
Taslamanyň salgysy: ABŞ
Dizaýn we önümçilik: Dongguan Vanhe Modular House Co., Ltd.
Görnüşi: Polat gurluş ammary
Meýdany / mukdary: 4300㎡
Gurluşyk gatlaklary: 1 gat
Dizaýn: Müşderiniň ähli binanyň reňkine laýyk gelmegi baradaky talaplary sebäpli toparymyz diwar paneliniň reňkini sazlady we kesgitlenen penjireleri owadanlamak üçin bezeg zolaklaryny ulandy.

Taýland Logistika ammary taslamasy
Taslamanyň ady: Taýland Logistika ammary taslamasy
Taslamanyň salgysy: Taýland
Dizaýn we önümçilik: Dongguan Vanhe Modular House Co., Ltd.
Görnüşi: Polat gurluş ammary
Meýdany / mukdary: 10,000 inedördül metrden gowrak
Dizaýn: eňňit üçegi bu polat gurluş binasynyň deňeşdirip alanyňda çylşyrymly bölegi, esasanam önümçilik döwründe, VANHE tehnikler topary ýerleşiş takyklygyny üpjün etmek üçin has köp wagt sarp edýär.